Case

Lantor Condensstop Advanced

Herpositionering, rebranding en vermarkting van technisch product

Vraag

De vraag vanuit Lantor was: Hoe zetten we ons product ‘CondenStop’ onderscheidend in markt die sterk concurreert? Hoe zorgen we ervoor dat we wegkomen van prijs en oude klanten terugwinnen die zijn overgestapt op een vergelijkbaar product tegen een lagere prijs?

Aanpak

Wij hebben als tijdelijk gedetacheerd interim marketingmanager gewerkt aan de marketingstrategie van CondenStop en de uitvoering hiervan. Hiervoor werkten we samen met directie, MT-leden, hoofd R&D, hoofd Sales, de Sales-accountmanager van CondenStop en technisch product manager CondenStop.

We hebben het technisch product in sterk concurrentieveld onderscheidend wereldwijd hergepositioneerd, gerebrand en vermarkt vanuit de Blue Ocean Strategy.

Vanuit de bepaalde strategie en marketing roadmap ontwikkelden wij een nieuwe website voor branding en conversie, SEO-strategie en uitvoering, online zichtbaarheid en lead generation campagnes via o.a. social media evenals een beursstrategie en beursstand, met als doel om – in nauwe samenwerking met sales, product management en verkoopkanalen – de salesdoelstellingen voor CondenStop te realiseren.

Resultaat

Hoewel de concurrentie eerder iedere productverbetering kopieerde, kon zij niet op tegen het vernieuwde marketingverhaal waar focus was op de unieke productsamenstelling, de producttoepassingen en het feit dat Lantor de pionier (ontdekker) is van het product en haar kwalitatief hoogwaardige toepassingsmogelijkheden.

Dit resulteerde in dubbele omzetgroeicijfers, hogere prijzen (en hogere winstmarges) kunnen gaan rekenen en klanten die voor de prijs naar de concurrent waren weggegaan, werden teruggewonnen. Effect: medewerkers moesten zelfs overwerken om de grote stroom orders te kunnen leveren. Hier hebben we samen 1,5 jaar aan gebouwd via detachering à 2 dagen per week en de inzet van ons zelfsturende marketingteam.

Vragen over deze case?

Kevin Jansen
Business Development Manager

Delen:

Meer cases